El funcionament de la Xarxa d’Entitats LGBTIQ de Territori és totalment transversal, obert a totes les entitats de Catalunya que mostrin interés en formar-hi part.

No hi ha cap persona a títol individual que lideri les decisions, entenem que la Xarxa és de totes les entitats i seran elles les que decideixin què cal fer en cada moment.

Consta d’un grup motor d’entitats que ha engegat el projecte: H2O Tarragona, TALCOMSOM, Associació LGBT Terrassa, Proud LGBTI Ripollet i Gender and LGBT Lab.

La Xarxa no té capacitat de decisió sobre cap entitat, la seva funció és donar veu, optimitzar recursos, prestar recolzament i col·laboració a totes les associacions que en formen part.

Les entitats que formen part de la Xarxa d’Entitats LGBTIQ de Territori són:

Si com entitat LGBTIQ catalana, voleu formar part de la Xarxa d’Entitats LGBTIQ de Territori, només cal que ens ho feu saber a través del formulari de contacte.