Els objectius principals de la Xarxa d’Entitats LGBTIQ de Territori són:

  • Fer difusió a les Xarxes Socials de les accions que fan les entitats LGBTIQ del territori de Catalunya, i promoure la participació en les activitats, actes i projectes que realitzen.
  • Visibilitzar el treball en xarxa que les entitats LGBTIQ del territori català.
  • Fomentar la cooperació entre entitats del territori per optimitzar recursos (formacions compartides, préstec d’exposicions itinerants, campanyes genèriques…)
  • Col·laborar amb la Xarxa SAI LGBTI i promoure la seva implementació a tot el territori català.
  • Treballar per a la implementació definitiva del servei de Salut Trans* (Trànsit) a tot el territori català.
  • Suport i assessorament en xarxa relacionat amb ajudes i tràmits amb l’administració.
  • Potenciar a les persones i a les associacions LGBTIQ del territori.