La Xarxa de Servei d’Atenció Integral LGBTI consciencia i informa a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d’orientació del desig i d’identitat de gènere i per prevenir l’LGBTI-fòbia. Aquest recurs dona resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i l’identitat de gènere, així com consolidar-se com a referent local LGBTI.

En el SAI LGBTI, es pivoten les polítiques públiques locals, promovent la formació dels treballadors/es públics i el disseny i la implementació de les accions del Pla local LGBTI. Aquests serveis es gestionen pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de la Direcció General d’Igualtat, en coordinació amb els ens locals de Catalunya.

Els Serveis d’Atenció Integral LGBTI tramiten la targeta sanitària amb el nom sentit i el certificat faig constar a les persones trans*, majors i menors d’edat. Per fer el tràmit, només cal demanar cita prèvia al servei més proper al domicili.